tính diện tích căn hộ chung cư thế nào

Cách tính diện tích căn hộ chung cư để làm sổ đỏ hợp lý

Từ hai căn cứ trên, thì Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho căn hộ chung cư phải thể hiện đầy đủ cả diện tích