điều kiện mua nhà ở việt nam của người nước ngoài

Các vấn đề liên quan đến người nước ngoài mua căn hộ ở VN

Thỏa thuận đặt cọc và Bản đăng ký chọn mua (trường hợp trước móng) hoặc Thỏa thuận đặt cọc (trường hợp đặt cọc sau móng);