thời hạn sử dụng căn hộ chung cư

Quy định mới về thời hạn sử dụng và bảo trì căn hộ chung cư

Nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trong trường hợp nhà bị hư hỏng, có